Đóng
toyodagosei0

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY TOYODA GOSEI 3 TẠI HẢI PHÒNG

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY TOYODA GOSEI 3 TẠI HẢI PHÒNG

Công việc                   : Công tác xây dựng phòng nghỉ, nhà để xe và các Công tác phát sinh

                                      Công tác cung cấp và lắp dặt cửa thép, cửa cuốn và cửa kính nhập khẩu

Giá trị thực hiện        : 7.271.526.720 VNĐ

Địa điểm thi công      : Khu công nghiệp Nomura, Hải Phòng

Thời điểm thi công    : Năm 2007

toyodagosei0

08/05/2008

Dư án liên quan