Đóng

Dư án

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NIPPON KONPO VIETNAM

Công việc:Công tác xây dựng nhà kho mới và các Công tác phát sinh
Giá trị thực hiện:48.585.416.000 VNĐ
Diện tích thi công:
Địa điểm thi công:Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Hà Nội
Thời điểm thi công:Năm 2012

06/10/2018

Dư án liên quan