Đóng

Dư án

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NIPPON KONPO VIETNAM

Công việc: Công tác xây dựng nhà kho mới và các Công tác phát sinh
Giá trị thực hiện: 48.585.416.000 VNĐ
Diện tích thi công:
Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Hà Nội
Thời điểm thi công: Năm 2012

06/10/2018

Dư án liên quan