Đóng
btmu

CÔNG TRÌNH NGÂN HÀNG TOKYO MITSUBISHI – CN HÀ NỘI

CÔNG TRÌNH NGÂN HÀNG TOKYO MITSUBISHI – CN HÀ NỘI

Công việc                   : Sửa chữa khu Văn phòng

Giá trị thực hiện        : 1.250.000.000 VNĐ

Địa điểm thi công      : Tòa nhà Pacific, 83 Lý Thường Kiệt

Thời điểm thi công    : Năm 2007

botmu

08/05/2019

Dư án liên quan