Đóng

Dư án

CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ YAMAHA VIỆT NAM

    

Công việc:Công tác kết cấu và xây dựng

Công tác kim khí và sơn sàn Epoxay

Công tác máy DC và các Công tác phụ trợ khác

Giá trị thực hiện: 11.570.617.200 VNĐ
Diện tích thi công:
Địa điểm thi công:Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Thời điểm thi công:Năm 2008

06/10/2018

Dư án liên quan