Đóng
inoac

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY INOAC VIỆT NAM

Công việc                   : Công tác xâu dựng và Hoàn thiện bên trong Giá trị thực hiện        : 5.787.289.495 VNĐ Diện tích thi công      : Địa điểm thi công      : Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội Thời điểm thi công    : Năm 2009

15/07/2019

Xem thêm
hitachi1

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY HITACHI CABLE

Công việc                   : Công tác xây dựng nhà máy và Căng tin                                       Công tác hàng rào và nhà bảo vệ                                       Công tác cung cấp và lắp đặt cửa gỗ Giá trị thực hiện        : 8.808.470.000 VNĐ Diện tích thi công      : 9.450 m2 Địa điểm thi công      : Khu công nghiệp […]

15/07/2019

Xem thêm
jtec

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY JITEC HÀ NỘI

Công việc                   : Công tác xây dựng nhà xe, hàng rào và Nhà bảo vệ                                       Cung cấp và lắp đặt hệ thống cửa đi, cửa sổ Giá trị thực hiện        : 2,035,000,000 VNĐ Địa điểm thi công      : Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội Thời điểm thi công    : Năm […]

15/07/2019

Xem thêm
mabuchi-motor

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY MABUCHI MOTOR, GIAI ĐOẠN II

Công việc                   : Công tác xây dựng và hoàn thiện                                       Công tác cung cấp và lắp đặt cửa thép, cửa cuốn Giá trị thực hiện        : 12.607.442.189 VNĐ Địa điểm thi công      : Khu công nghiệp Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng Thời điểm thi công    : Năm 2008-2009

15/07/2019

Xem thêm