Đóng
btmu

CÔNG TRÌNH NGÂN HÀNG TOKYO MITSUBISHI – CN HÀ NỘI

CÔNG TRÌNH NGÂN HÀNG TOKYO MITSUBISHI – CN HÀ NỘI Công việc                   : Sửa chữa khu Văn phòng Giá trị thực hiện        : 1.250.000.000 VNĐ Địa điểm thi công      : Tòa nhà Pacific, 83 Lý Thường Kiệt Thời điểm thi công    : Năm 2007

08/05/2019

Xem thêm

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NIPPON KONPO VIETNAM

Công việc: Công tác xây dựng nhà kho mới và các Công tác phát sinh Giá trị thực hiện: 48.585.416.000 VNĐ Diện tích thi công: Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Hà Nội Thời điểm thi công: Năm 2012

06/10/2018

Xem thêm

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY HONDA VIETNAM – CHI NHÁNH HÀ NAM

Công việc: Công tác xây dựng nhà máy DC, xưởng phát điện và nhà phụ trợ Công tác phát sinh Giá trị thực hiện: 33.593.840.105 VNĐ Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam Thời điểm thi công: Năm 2011-2012

06/10/2018

Xem thêm

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY MỚI DENYO VIETNAM

Công việc: Công tác xây dựng và hàng rào Công tác tạm và Công tác phát sinh Giá trị thực hiện: 16.351.050.000 VNĐ Diện tích thi công: Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Thăng Long II, Hưng Yên, Việt Nam Thời điểm thi công: Năm 2011

06/10/2018

Xem thêm